Kredyt

Prosty sposób na zakup Twojego Forda

FordKredyt to wygodna forma finansowania zakupu samochodu dająca możliwość dostosowania płatności do Twoich potrzeb i oczekiwań. Nigdy wcześniej tak łatwo nie miałeś szansy stać się właścicielem Forda.

Dlaczego FordKredyt:

 • wygodna i sprawna obsługa,
 • miesięczne raty oraz terminy ich płatności dostosowane do Twoich potrzeb,
 • udział własny na miarę Twoich możliwości,
 • możesz stać się posiadaczem nowego Forda nawet bez angażowania gotówki,
 • jesteś właścicielem samochodu po spłacie kredytu,
 • specjalne warunki kredytu dla stałych Klientów.

FordKredyt – informacje szczegółowe

FordKredyt oferowany jest na:

 • nowe samochody marki Ford,
 • samochody używane sprzedawane za pośrednictwem Autoryzowanych Dealerów Forda.

Okresy kredytowania:

 • 3, 6, 9,12,15, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54 i 60 miesięcy.

Udział własny:

 • 10% wartości pojazdu w przypadku samochodów nowych,
 • 20% wartości pojazdu w przypadku samochodów używanych,
 • przy wpłacie 20% wartości pojazdu dostępna jest uproszczona procedura dokumentów.

Spłata kredytu:

 • raty równe lub malejące,
 • oprocentowanie zmienne,
 • możliwość wyboru jednej z trzech dat płatności: 1,10, 20 dzień miesiąca,
 • spłata kredytu w formie polecenia zapłaty lub przelewu bankowego.

Opłata przygotowawcza:

 • do 5% kwoty kredytu,
 • 1,5% kwoty kredytu dla stałych Klientów Banku z dobrą historią płatniczą.

Zmiana warunków podczas trwania umowy

Na życzenie Klienta:

 • możliwość wydłużenia lub skrócenia okresu kredytu,
 • wcześniejsza spłata kredytu – częściowa lub całkowita,
 • zmiana terminu płatności rat.

Opłaty zgodnie z aktualną tabelą opłat i prowizji

Wymagane dokumenty – osoby fizyczne

Uproszczona procedura:

 • Klienta o dochodach,
 • dowód osobisty (oraz drugi dokument potwierdzający tożsamość),
 • książeczka wojskowa w przypadku Kredytobiorców w wieku poborowym.

Dodatkowo przy standardowej procedurze:

 • dokumenty pozwalające na ocenę zdolności kredytowej Klienta (np. zaświadczenie o dochodach, PIT, itp.).

Wymagane dokumenty – osoby prawne

 • aktualny wypis z KRS / RH, akt notarialny założenia spółki, NIP, REGON oraz zaświadczenie z ZUS i Urzędu Skarbowego,
 • opinia banku prowadzącego rachunek bieżący,
 • bilans i rachunek wyników, F01 za ostatni okres rozliczeniowy oraz potwierdzona przez US kopia ostatniej deklaracji podatkowej,
 • dowód osobisty osoby reprezentującej firmę.

Zabezpieczenia:

 • cesja praw z polisy ubezpieczeniowej (ze zniesionym udziałem własnym) na rzecz Banku,
 • przewłaszczenie na pojeździe pod warunkiem zawieszającym lub przewłaszczenie na pojeździe z przeniesieniem prawa własności na Bank (przy udziale własnym poniżej 25% lub kwocie kredytu powyżej 35 000 zł oraz w przypadku osób prawnych).
Samochody nowe oraz używane do 12 m-cy
Okres kredytowania (w miesiącach) 3 6 9 12 15 18 24 30 36
Oprocentowanie 4,70% 5,70% 6,70% 7,70% 9,10% 9,35% 9,65% 9,85% 9,95%
Okres kredytowania (w miesiącach) 42 48 54 60
Oprocentowanie 10,00% 10,05% 10,10% 10,20%