COVID19 - WIADOMOŚĆ DLA KLIENTÓW

Zasady i Warunki

Zasady i warunki korzystania z serwisu

Niniejszy serwis internetowy obsługiwany jest przez firmę B.CH. Bogdan Chwaliński (zwaną dalej „B.CH Chwaliński”) z siedzibą przy ul. Korczaka 3 ; 49-120 Dąbrowa , wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem: NIP: 754 033 43 17  REGON: 004508474, adres poczty elektronicznej email: [email protected] (Salon B.CH Chwaliński w Opolu ). Dostęp do niniejszego serwisu podlega poniższym warunkom, w brzmieniu obowiązującym w chwili korzystania. Dodatkowo należy zapoznać się z Polityką Prywatności.

Warunki ogólne

Informacje zawarte w niniejszym serwisie internetowym mają charakter jedynie orientacyjny i są aktualne na dzień ich umieszczenia. Informacje te mogą być niepełne lub skrócone, w szczególności mogą nie obejmować wszystkich opcji dotyczących cen, parametrów technicznych, wyposażenia i specyfikacji pojazdów marki Ford oraz promocji oferowanych na rynku przez dealerów w chwili korzystania z tej strony przez użytkownika, a także mogą nie obejmować wszystkich warunków finansowania zakupu pojazdów marki Ford. Niektóre pokazane lub opisane w serwisie elementy wyposażenia mogą być niedostępne lub dostępne za dodatkową opłatą. Informacje i materiały umieszczone w serwisie mogą nie być aktualne z powodu zmian, jakie mogły zostać wprowadzone w produktach od chwili umieszczenia danych informacji lub materiałów w serwisie. W celu zapoznania się z aktualną ofertą pojazdów marki Ford i ofertami finansowania zakupu oraz zamówienia pojazdu, należy skontaktować się z B.CH Chwaliński.

Podejmowane przez firmę B.CH Chwaliński działania mają na celu dostarczanie najnowocześniejszych produktów i specyfikacji, niemniej jednak niniejszy serwis internetowy nie powinien być traktowany jako niezawodny przewodnik przedstawiający dostępne produkty i usługi firmy Ford. Informacje zawarte w niniejszym serwisie nie stanowią oferty sprzedaży jakiegokolwiek pojazdu. Jakiekolwiek wzmianki dotyczące szybkości lub osiągów pojazdu nie powinny być traktowane jako zachęta do niebezpiecznej jazdy lub jazdy z prędkością przekraczającą ograniczenia obowiązujące w danym kraju. Wszystkie dane dotyczące oszczędności paliwa są zgodne z Dyrektywą 93/116/WE. Zostały one obliczone przy wykorzystaniu tego samego cyklu testów, jaki stosowany jest do oficjalnej klasyfikacji emisji spalin. Nie mogą być porównywane z poprzednimi danymi dotyczącymi stałej prędkości jazdy w mieście, są ponadto w większym stopniu reprezentatywne dla rzeczywistego zużycia paliwa na drodze. W warunkach normalnej eksploatacji dane ilustrujące rzeczywiste zużycie paliwa mogą różnić się od danych uzyskanych w trakcie procedury testowej w zależności od techniki jazdy, warunków drogowych i warunków ruchu, czynników środowiskowych oraz stanu pojazdu. Treści zawarte w niniejszym serwisie internetowym mają charakter informacji handlowej. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości należy skonsultować się z firmą B.CH Chwaliński.

Prawa autorskie

Wszelkie prawa, łącznie z prawami autorskimi i prawami dotyczącymi bazy danych, do niniejszej strony i jej zawartości stanowią własność lub przedmiot licencji udzielonej firmie B.CH Chwaliński, lub są wykorzystywane w inny sposób przez firmę B.CH Chwaliński zgodnie z obowiązującymi przepisami lub za zgodą posiadacza praw autorskich. Niedozwolone jest kopiowanie, powielanie, przedruk, kopiowanie na inny nośnik elektroniczny, publikowanie, nadawanie lub przekazywanie jakiegokolwiek tekstu, obrazów, grafiki, logo, przycisków, ikon i wizerunków, jak również selekcja i układanie powyższych elementów oraz jakichkolwiek bazowych kodów źródłowych i oprogramowania, dla jakichkolwiek celów komercyjnych lub publicznych bez uzyskania wcześniejszej zgody firmy B.CH Chwaliński lub posiadacza praw autorskich. Niedozwolone jest dostosowywanie, zmienianie lub tworzenie jakiegokolwiek z materiałów lub informacji zamieszczonych na niniejszej stronie lub jej wykorzystywanie do innych celów niż wykorzystanie na własny, niekomercyjny użytek. Użytkownik niniejszego serwisu internetowego wyraża zgodę na korzystanie z niego wyłącznie do celów zgodnych z prawem. Firma B.CH Chwaliński zastrzega sobie prawo do monitorowania materiałów przekazywanych na stronę oraz do edytowania lub odrzucania przekazywanych materiałów.

Odpowiedzialność

Każdorazowa wizyta w niniejszym serwisie internetowym jest równoznaczna z akceptacją wskazanych tutaj warunków. Z zachowaniem ustawowych praw, niniejszy serwis internetowy oraz wszystkie informacje, teksty, nazwy, obrazy, zdjęcia, znaki logo, linki i ikony oraz inne materiały (bez ograniczeń) są dostarczane zgodnie z zasadą “AS IS” (tak jak jest) oraz “IS AVAILABLE” (jest dostępne) bez wyraźnej lub domniemanej gwarancji lub potwierdzania oświadczenia.

Znaki handlowe

Wszystkie nazwy, obrazy i znaki logo identyfikujące firmę Ford lub B.CH Chwaliński stanowią własność firmy Ford lub B.CH Chwaliński. Wszystkie należące do osób trzecich marki, produkty, usługi i nazwy firm znajdujące się na niniejszej stronie stanowią znaki handlowe, znaki usługowe oraz nazwy handlowe ich posiadaczy. Firma B.CH Chwaliński nie zezwala na ich wykorzystywanie przez jakąkolwiek osobę inną niż ich posiadacze. Wszelkie tego rodzaju przypadki wykorzystania stanowią naruszenie praw posiadacza.

Linki zewnętrzne

Firma B.CH Chwaliński nie przedstawia, nie gwarantuje, nie potwierdza, ani nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zewnętrzne strony, które mogą posiadać linki do niniejszego serwisu internetowego oraz do których linki mogą znajdować się na tej stronie. Żadna strona zewnętrzna, którą odwiedza użytkownik klikając na link znajdujący się na tej stronie, nie podlega kontroli firmy B.CH Chwaliński, a zatem użytkownik odwiedza stronę zewnętrzną wyłącznie na własną odpowiedzialność.

Odpowiedzialność za oprogramowanie

Oprogramowanie pobrane z niniejszego serwisu zostało starannie przeskanowane oraz przetestowane na wszystkich etapach produkcji, lecz – jak w przypadku każdego nowego oprogramowania – zalecamy poddanie go kontroli antywirusowej przed jego wykorzystaniem. Zalecamy także utworzenie bieżącej kopii zapasowej dysku twardego przed wykorzystaniem oprogramowania. Podejmowanie niezbędnych środków ostrożności i zabezpieczenie się przed możliwością występowania wirusów komputerowych należy do odwiedzającego serwis internetowy. Przed zainstalowaniem jakiegokolwiek oprogramowania na komputerze sieciowym należy skonsultować się ze swoim administratorem sieci.

Jurysdykcja

Prawem obowiązującym dla niniejszych warunków, zgodnie z którym będą one interpretowane, będzie prawo polskie. Spory z nich wynikające będą podlegały jurysdykcji sądów powszechnych w Polsce. Jeżeli jakikolwiek z niniejszych warunków zostanie uznany za niezgodny z prawem, nieważny lub niewykonalny z powodu przepisów obowiązujących, zostanie on wyłączony i usunięty z danej klauzuli. Wszystkie pozostałe warunki będą nadal w pełni obowiązywać oraz nadal będą wiążące i wykonalne. W przypadku nieakceptowania w całości przedstawionych warunków prosimy o natychmiastowe zaprzestanie korzystania z niniejszego serwisu.

Ważne informacje

Zdjęcia i informacje wyświetlane w niniejszym serwisie internetowym mogą nie odzwierciedlać najnowszych specyfikacji technicznych, kolory mogą się różnić, opcje i/lub akcesoria mogą być prezentowane za dodatkową opłatą, a lokalizacje i używane pojazdy mogą być poza granicami Polski.


Promocje

 • Promocja kończy się: 31.05.2022

  SERWIS

  Opony na sezon lato 2022 wraz z montażem

  Opony na sezon lato 2022 wraz z montażem
 • Promocja kończy się: 30.06.2022

  NOWE SAMOCHODY

  Ford Puma Hybrid

  Ford Puma Hybrid
 • Promocja kończy się: 30.06.2022

  NOWE SAMOCHODY

  FORD KUGA HYBRID

  FORD KUGA HYBRID
 • Promocja kończy się: 30.06.2022

  NOWE SAMOCHODY

  SUV-y Forda w ofercie korzystnych rat

  SUV-y Forda w ofercie korzystnych rat
 • Promocja kończy się: 30.06.2022

  SERWIS

  Akcja Klimatyzacja Dezynfekcja PRO

  Akcja Klimatyzacja Dezynfekcja PRO
 • Promocja kończy się: 15.04.2023

  SERWIS

  Rekomendowane ceny przeglądów okresowych dla pojazdów do 4 lat

  Rekomendowane ceny przeglądów okresowych dla pojazdów do 4 lat
 • Pokaż najnowsze promocje Ford Store BCH Chwaliński
Pokaż najnowsze promocje Ford Store BCH Chwaliński

Aktualności i wydarzenia

Pokaż najnowsze aktualności od Ford Store BCH Chwaliński



Opinie